การใช้งานเว็บ

การสมัครสมาชิก มี 2 แบบ

1. การสมัครด้วยบัญชี Facebook

เป็นการสมัครสมาชิกระบบอัตโนมัติ โดยการใช่บัญชี Facebook เพื่อเข้าใช้งาน

2. การสมัครสมาชิกด้วยอีเมล์เเอดเดรส

การสมัครสมาชิกด้วยอีเมล์มีการปฏิบัติดังนี้ตามภาพ สำหรับข้อมูลให้กรอกทุกช่อง เพราะมีความสำคัญกับธุรกิจของท่านเลยทีเดียว


วิธีการโพสประกาศ

ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

คลิกที่ ลงประกาศฟรี  บนเมนู หรือ ปุ่ม โพสฟรี   หรือโพสในระบบจัดการสมาชิกก็ได้

การโพสประกาศมี 2 Step

Step 1. กรอกข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าและบริการ

Step 2. ขั้นตอนการอัพโหลดรูปสินค้า

เมื่อเลือกรูปและอัพโหลดแล้วก็กดตกลงเป็นอันเสร็จ

วิธีการแก้ไขประกาศ/วิธีการเลื่อนประกาศ

วิธีการแก้ไขประกาศ ก่อนอื่นสมาชิกต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบ

1.คลิก หมายเลข1 จัดการประกาศ

2.คลิก หมายเลข2 ก็จะมีข้อความให้เลือก

  2.1.เลื่อนประกาศ สามารถเลื่อนได้วันละ 1 ครั้ง

  2.2.แก้ไขข้อมูลทั่วไป คือแก้ไขข้อมูลประกาศนั้นๆ

  2.3 แก้ไขรูปภาพที่แสดงในประกาศ

วิธีการปิดประกาศ / กู้ประกาศ

ก่อนอื่นสมาชิกต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ทำเหมือนวิธีการแก้ไขประกาศ  คลิกแก้ไขข้อมูลทั่วไป คลิกปิดประกาศ หรือถ้าต้องการให้ประกาศกลับมาใหม่ก็คลิกกู้ประกาศ