ขายบำบัดอากาศโรงงานเตาหลอม

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ บำบัดอากาศโรงงานเตาหลอม

0 บาท

ขาย


รับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ระบบบำบัดอากาศในโรงงาน เตาหลอม เตาเผา เตาอบ
เหล็ก ห้องอบสีฝุ่น อบแห้ง เตาอบเมล็ดพืช ทั้งระบบไฟฟ้า น้ำมัน แก๊ส บริการออกแบบ
และให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม ผลิตและออกแบบระบบ
บำบัดอากาศในโรงงานเตาหลอมทุกชนิด อาทิเช่น เตาหลอม อลูมิเนียม ซิงค์ ทองเหลือง
ทองแดง และเตาเผาอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น เตาเผาอลูมิเนียม เตาเผาทราย
เตาอบทุกชนิด เช่น เตาอบเหล็ก ห้องอบสีฝุ่น อบแห้ง เตาอบเมล็ดพืช
เข้าชม 35 คน
แชร์

แสดงความคิดเห็น