ขายเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต ESP

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต ESP

0 บาท

ขาย


เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator ,ESP) เป็นเครื่องมือที่ใช้แรงไฟฟ้าในการแยกอนุภาค โดยใส่ประจุให้อนุภาค แล้วผ่านอนุภาคที่มีประจุเข้าไปในสนามไฟฟ้าสถิต อนุภาคจะเคลื่อนเข้าหาแผ่นเก็บที่มีศักย์ไฟฟ้าตรงข้ามกัน ESP มีประสิทธิภาพสูงมากในการดักฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน ได้มากกว่า 99.5% ความดันสูญเสียต่ำและสามารถจับก๊าซร้อนได้
ดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator ,ESP) นี้จะนิยมใช้บ่อยในโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟ้ฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน
เพราะฝุ่นจากเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์ ทำให้มีอนุภาคเล็ก ๆ ออกมา ทำให้เกิดปัญหามลพิษเรื่องฝุ่นละออง เช่นเหตุการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกลางใจเมือง กรุงเทพ และ ฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ ภาคการเกษตรด้วย
เราให้บริการ จำหน่าย ติดตั้ง เครื่องดักจับฝุ่นละอองไฟฟ้าสถิตย์ ที่เรียกว่า Electrostatic precipitator หรือ Industrial oil mist collector ซึ่งอุปกรณ์นี้มีความสามารภในการดักจับอนุภาคฝุ่นละออง ไอน้ำมันขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน มีประสิทธิภาพการดักจับได้ถึง 99% ปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ในการดักจับละอองน้ำมันและฝุ่นขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมฟอกย้อม เช่น ไอเสียที่ออกจากเครื่อง Stenter เป็นต้น โดยหลักการทำงานของเครื่อง ESP นี้ คือการสร้างสนามไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อแยกอนุภาคฝุ่นละออกและไอน้ำมันออกจากก๊าซไอเสีย ซึ่งน้ำมันที่ถูกแยกออกมานี้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการเผาไหม้ทดแทนน้ำมันเตาได้เป็นอย่างดี
ESP สำหรับอุตสหกรรมฟอกย้อม
ESP สำหรับอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก
ESP สำหรับอุตสาหกรรมหล่อหลอมอลูมิเนียม
ESP สำหรับบอยเลอย์ หรือ ESP สำหรับหม้อน้ำ
ESP สำหรับห้องครัว โรงอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล
เข้าชม 46 คน
แชร์

แสดงความคิดเห็น