ขายทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ 6D5N ราคาเริ่มต้น 21,799

เมืองนนทบุรี นนทบุรี

รายละเอียดของ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ 6D5N ราคาเริ่มต้น 21,799

21,799 บาท

ขาย


สายการบิน THAI SMILE เดินทาง เม.ย. – มิ.ย 61 ราคาเริ่มต้น 21,799 บาท เที่ยวเมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์ของจีน ท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย ลิฟท์แก้วไป่หลง ชมสะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ถนนซีปู้เจีย เขาเทียนเหมินซาน ชม โชว์นางจิ้งจอกขาว ถนนคนเดินหวงซิงลู่
วันแรก กรุงเทพฯ – ฉางซา
วันที่สอง ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
วันที่สาม ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา
วันที่สี่ ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตารสวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย
วันที่ห้า เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านใบชา-โชว์นางจิ้งจอกขาว
วันที่หก จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
https://www.fbholidaytour.com/product/27803/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-6d5n
บริษัท เอฟ บี ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07466
www.fbholidaytour.com
เลขที่ 106/103 หมู่ที่ 10 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


โทรศัพท์ : 02-444-5170-1
มือถือ : 096-8282659 , 094-5492269 , 084-5198961 , 096-6694965
แฟ๊กซ์ : 02-4445171
E-Mail:fbholidaytour@gmail.com , fbholidaystour@gmail.com
เข้าชม 38 คน
แชร์

แสดงความคิดเห็น