รับสมัครประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จ.อุดรธานี

กันทรวิชัย มหาสารคาม

รายละเอียดของ ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จ.อุดรธานี

3,900 บาท

รับสมัคร


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายการปกครองท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจ ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย ปี พ.ศ. 2560”
***** ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
เข้าชม 79 คน
แชร์

แสดงความคิดเห็น