บริการ-รับจ้างรับอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

เมืองระยอง ระยอง

รายละเอียดของ รับอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

4,700 บาท

บริการ-รับจ้าง


รับอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
โดยหน่วยฝึกอบรมและวิทยากรที่ผ่านการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เข้าชม 59 คน
แชร์

แสดงความคิดเห็น