รับสมัครเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จังหวัดมหาสารคาม

เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

รายละเอียดของ เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จังหวัดมหาสารคาม

3,900 บาท

รับสมัคร


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง เพื่อเป็นเกราะป้องกันการใช้ดุลยพินิจของหน่วยตรวจสอบ”

*** ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เข้าชม 43 คน
แชร์

แสดงความคิดเห็น