รับสมัครเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จ.มุกดาหาร

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

รายละเอียดของ เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จ.มุกดาหาร

3,900 บาท

รับสมัคร


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำ หลักสูตร“การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ฉบับใหม่) และแนวทางตามหนังสือสั่งการในการปฏิบัติหรือบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการบริหารจัดการของอนุกรรมการ LTC”

*****วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
เข้าชม 31 คน
แชร์

แสดงความคิดเห็น