รับสมัครเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จ.บึงกาฬ

บึงกาฬ

รายละเอียดของ เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จ.บึงกาฬ

3,900 บาท

รับสมัคร


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำ หลักสูตร“การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ฉบับใหม่) และแนวทางตามหนังสือสั่งการในการปฏิบัติหรือบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการบริหารจัดการของอนุกรรมการ LTC”

***** วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
เข้าชม 24 คน
แชร์

แสดงความคิดเห็น